BOSANSKA MUSLIMANSKA IMENA
* * * * *
 

Napomena: Ovdje je samo jedan standardni dio svih muslimanskih imena, znači nisu uvrštena sva imena.
 

 Muška imena
 
 • ABAZ (ar)-lav,veoma namršten
 • ABDULAH (ar)-Allahov rob,sluga.
 • ABID (ar) pobozan
 • ADEM (st.hebr.)-zemlja,zemni prah
 • ADIL (ar)pravedan,posten,cist
 • ADNAN (ar)-ime legendarnog praoca Arapa
 • AGAN (izv.od turc. aga)-zapovjednik,veleposjednik,gazda
 • AHMED (ar)-veoma pohvaljen,nejpohvaljeniji
 • AJDIN (tur)-sjajan,svijetao,jasan,sretan
 • AJNUR (tur-ar)-mjesečev sjaj,svjetlost
 • AKIF (ar)povučen,samotanprivrzen,marljiv
 • ALADIN,ALDIN (ar)-uzvišenost,slava vjere
 • ALIJA,AGANALAGA (ar)-visok,prvorazredan,izvrstan,odličan,plemenit
 • ALEM (ar)-velikan,glavni,putokaz,zastava
 • ALIM (ar0-naučnik,koji je obrazovan
 • ALMAS (ar)-dijamant,almas,dragi kamen
 • ALMIR (ar)-zapovjednik,princ,vladar
 • AMAR (ar)-cvijeće i zelenilo,život,ljubav,dar i kultura
 • AMEL (ar)-rad,aktivnost,djelo
 • AMIR (ar)-zapovjednik,naredbodavac,ukućanin,napredan,bujan
 • ARIF (ar)-razborit,ostar,poznat,upućen
 • ARSLAN(ar)-lav,heroj,junak
 • ASAD (ar)-najsretniji,najuspješniji
 • ASIF (ar)-tužan,osjetljiv,koji se često kaje
 • ASIM (ar)zaštitnik,branilac,koji svoju neporočnost čuva
 • ATIF (ar)-milostiv,saosjećajan
 • ATIK (ar)-plemenit,pusta na slobodu
 • AZAM (ar)-najveći ,najznačajniji
 • AZIM (ar)-onaj koji odlučuje
 • AZAUDIN (ar)-utjeha vjere,strpljivost u vjeri

 • BADEM (per)-drvo i plod iz porodice ruža
 • BAHRIJA (ar)-pomorac,mornar
 • BAHRUDIN (ar)-onaj čije je znanje o vjeri veliko poput mora
 • BAJAZIT (ar)-Jezidov otac,otac onoga koji se povećava,raste
 • BAJRAM (tur. i per.)-Ovo ime bi se davalo djetetu koje se rodi na te praznike
 • BAKIR (ar)-ranoranilac,proučavalac,ostar
 • BEKIR,BECIR , (ar),-ranoranilac
 • BEDRUDIN,(ar)-punilo vjere
 • BERIZ,(ar)-jasan,istaknut,ugledan
 • BESIM,(ar)-nasmijan,veseo
 • BESIR,(ar)-donosilac radosne vijesti
 • BILAL,(ar),svjež,zdrav
 • BURHAN,(ar)-dokaz

 • ĆAMIL,ĆAZIM,ĆEMAL,KEMAL,ĆERIM,(ar)-potpunost,savršenost,zrelost

 • DERVIŠ (per.)-skroman i pobozan čovjek
 • DILAVER (per.)-hrabar,vrijedan,odvazan
 • DILBER (per.)-dražestan,dragi,voljen

 • DŽAFER,(ar)-riječica,potok
 • DŽANAN,(per.)-voljen,ljubljen,drag
 • DŽENAN,(ar.)-srce,duša
 • DŽEMAL,(ar),-ljepota,lijepo ponašanje
 • DŽEMALUDIN,(ar)-ljepota vjere
 • DŽEMIL,(ar.)lijep,krasan ,ljubak
 • DŽEVAD,(ar)-darežljiv,velikodušan,plemenit
 • DŽEVDET,(ar),dobrota,izvrsnost,djelotvornost,

 • EDBER (ar)--najčvršći,najsnažniji,jedar
 • EDHEM (ar.)-crn,vran,crnkast
 • EDIB (ar.)-odgojen,vaspitan,uljudan,obrazovan
 • EDIN (ar)-vjera ,religija , autoritet
 • EJUB (star.Hebr.)-koji se kaje,progonjen
 • EKREM (ar)-najplemenitiji,najpostovaniji,najugledniji
 • ELMEDIN (ar)-zadužen,dužnik
 • ELVEDIN (ar)-dar,poklon,dobročinstvo vjere
 • EMIN (ar)-miran,siguran,pouzdan,čestit.
 • EMIR (ar)-zapovjednik,princ,vladar
 • ENES (ar)-druževan,prijazan,ljubazan
 • ENVER (ar)-lijep,sjajan,blistav,jasan
 • ESAD (ar.)-najsretniji,najuspjesniji
 • EŠREF (ar)-najugledniji
 • EZHER (ar)-čovjek blistava lica,

 • FADIL,FAZLIJA (ar.)-izvrstan,odličan,zaslužan,istaknut
 • FAHIM (ar)-koji razumije-shvata
 • FAHIR,FAHRO,FAHRUDIN (ar)-ponosan,gord,hvalisav
 • FAHRET (ar)-ponos,slava,čast
 • FAIK (ar)-nadmoćan,superioran
 • FARIS (ar.)-jahač,konjanik,vitez
 • FARUK (ar)-koji zna razlikovati istinu od laži
 • FEHAD (ar.)-dreser,vlasnik geoparda
 • FEJSAL (ar)-sudac,vladar,britka sablja
 • FEJZO (ar)-Allahova milost,darežljivost.
 • FERHAD (ar.)-koji pobjeđuje,bistar
 • FERHAT (ar.)-radost,veselje
 • FERID (ar.)-posebno nadaren,jedinstven,neuporediv
 • FETAH (ar.)zavojevac,sudac
 • FIKRET (ar)-misao,ideja,,pojam,utisak
 • FUAD (ar.)srce,um,razum,duh,duša.

 • GALIB (ar)-koji savlađuje,dominantan
 • GANIJA (ar.)-bogat,imućan

 • HABIB (ar.)-drag,voljen,ljubimac
 • HAFIZ (ar.)-koji čitav Kur`an zna napamet,zaštitnik
 • HAIM (ar,)-ludo zaljubljen
 • HAJDAR (ar)-lav
 • HAJRO,HAJRUDIN (ar.)-dobrotvoran,izvrstan u vjeri,sreća vjere
 • HAKIJA (ar)-istinit,strog
 • HAKIM (ar.)-sudac,guverner,odlučan
 • HALID (ar)-trajan,krepak,snazan,cio.
 • HALIL (ar)-vjeran prijatelj,srce,koplje,sablja
 • HALIM (ar)-blag,strpljiv,pažljiv,obazriv
 • HAMDIJA,HAMED-(ar).-hvaljen,pohvaljen
 • HAMID (ar.)-koji hvali i zahvaljuje
 • HAMZA (ar.)-lav
 • HARIS (ar.)oprezan,budan,čuvar,nadzornik
 • HASAN (ar)lijep,ljubak,krasan,izvrstan
 • HASIB (ar)-cijenjen,poštovan,uvažen,ugledan
 • HASIM (ar)-onaj koji drobi,mrvi hljeb
 • HAZIM (ar.)odlučan,čvrst,energičan
 • HIDAJET (ar.)-pravi put
 • HIKMET (ar.)-mudrost,filozofija
 • HILMIJA (ar)-blag,obazriv,strpljiv
 • HUREM (per.)-veseo,raspoložen
 • HUSEIN (ar.)-ljepuškast,ljubak
 • HUSNIJA (ar.)-lijep,izvrstan,dobar
 • HUSREF (Per.)-vladar,car.

 • IBRAHIM (ar.)-otac naroda,mnoštva
 • IDRIS (ar.)-pronicatelj,apokaliptičar
 • IRFAN (ar.)-priznanje,znanje,spoznaja
 • ISMAIL (ar.)-Bog čuje,uslišao je
 • ISMET negriješenje,očuvanost,neporočnost,nevinost
 • IZET (ar.)-moć,sila,ugled,utjecaj
 • IZUDIN (ar.)-snaga,slava,ugled vjere.

 • JAKUB (st.hebre.)-onaj koji je vezan uz Boga
 • JASMIN (per.)-Jasmin,mirisna biljka
 • JAŠAR (tur.)-koji privređuje
 • JUNUZ (st.hebr.)-onaj koji rastužuje,koji je tužan
 • JUSUF (st,hebr.)-ožalošćeni,ucvjeljeni.

 • KABIR (ar)-velik,ogroman,važan
 • KADIR (ar.)-koji je sposoban
 • KADRIJA (ar)-sposoban,vrijedan,predodređen
 • KASEM (ar)-zakletva,prisega
 • KASIM (ar.)-djelitelj,raspoređivač,planer
 • KEMAL (ar)potpunost,savršenost,zrelost
 • KENAN (ar.)skriven,zaklonjen,udobno smješten
 • KERIM (ar.)plemenit,velikodušan,srdačan,

 • LATIF (ar.)-fin,nježan,blag
 • LUTFIJA,(ar.)nježnost,finoća,dobrota,

 • MAHIR (ar)-vjest,okretan,spretan
 • MAHMUD (ar.)-pohvaljen,hvale vrijedan
 • MAHSUD (ar.)-onaj kome zavide
 • MAID (ar.)- koji se njiše,povija,ljulja
 • MALIK(Ar.)vlasnik,posjednik,imalac
 • MEHMED,MEHMEDALIJA, MUHAMED (ar)-mnogo hvaljen,dostojan
 • MENSUR, (ar)-pobjednički,pobjedonosan
 • MERDAN (per.)-hrabar,odvazan,plemenit
 • MERDŽAN (ar.)-crvena zlatva,korali,biseri
 • MERSAD (ar.)-plemenit,osmatračnica
 • MESUD (ar.)sretan ,blažen , uspješan
 • MEVLUDIN (Ar.)-prijatelj,pomagač,pristalica
 • MIDHAT (ar,.)-pohvalno djelo,pohvala
 • MIRALEM (ar.)-zapovjednik na zemlji
 • MIRZA,MIRSAD (ar.)princ,pisar,sekretar,obrazovan 
 • MUAMER (Ar.)-dugovječan,koji dugo živi
 • MUFID (ar.)-koristan,unosan , probitačan
 • MUGDIM,MUKDIM (ar.)-Hrabar,smion,poduzetan
 • MUHAREM (ar.)-zaštićen,nepovrediv,sačuvan
 • MUHIB (ar.)-koji voli,ljubitelj
 • MULAIM (ar.)-podesan,zgodan,povoljan
 • MUMIN (ar.)-vjernik
 • MUNEVER (Ar.)-sjajan,svetao,osvjetljen
 • MUNIB (ar.)-pokajnik ,koji se kaje
 • MUNIR (ar.)-sjajan,svetao
 • MURAT (ar.)-poželjan,namjeravan,ono sto se želi.
 • MURADIF (ar.)-partner,saputnik
 • MURIZ,MURIS (ar.)onaj koji nešto ostavlja u naslijedje
 • MUSA (st.hebr.)-onaj koji pluta,po vodi
 • MUSAFIR (ar.)-putnik,gost
 • MUSTAFA (ar.)-odabran , odlikovan
 • MUVEDET (ar.)-ljubav,naklonost
 • MUZAFER (ar.)-koji uspijeva,pobjedonosan,

 • NABIT (ar.)-koji raste ,mlad, svjež
 • NADIM (ar.)pokajnik
 • NAFIZ (Ar.)-prodoran,djelotvoran
 • NAIL (ar.)-dar,poklon,milost
 • NAIM (ar.)-mekan,nježan
 • NAMIK (ar.)-koji ukrasava,lijepo piše
 • NASER (ar.)-pomagač,zaštitnik
 • NASIF (ar,)-sluga,poslužitelj
 • NASIRUDIN (ar.)-pomagač za vjeru
 • NAZIF (ar.)-cist , uredan
 • NAZIM (ar,)-priredjivač,organizator,pisac
 • NAZMIJA (ar.)-poetičan,pjesnički
 • NEDIM (ar.)-prisni prijatelj
 • NEDŽAD (ar.)-spas,izbavljenje,sigurnost
 • NEDŽIB (ar.)-plemenitog roda
 • NEDZVET (ar.)-sigurnost,sloboda
 • NEFIS (ar.)-skup , dragocjen ,trazen
 • NEHRUDIN (ar.)-korito vjere
 • NERMIN (ar.)-hrabar ,junak , vitez
 • NESIB (ar.)-sreća ,sudbina
 • NESIM (ar.)-povjetarac,vjetric
 • NEVZET (per.)-novorodjenče
 • NEVRES (per.)-mlad,svjež
 • NEZIR (ar).-opominjač , opomena
 • NIHAD (ar.)-karakter,narav,priroda
 • NIJAZ (perz.)-Želja,molba,obećanje,poklon
 • NURIJA,NURUDIN (ar.)-svijetaoblistav
 • NUSRET (ar.)pomoć,pobjeda,

 • OMER (ar.)-etimologija nejasna
 • ORHAN (tur.)-car utvrđenja
 • OSMAN (ar.)-zmija,zmijce mladunče ,

 • RAGIB (ar.)-koji zudi,čezne
 • RAHIM (ar.)-koji je milostiv,sažaljiv
 • RAHMAN (ar.)-premilostiv
 • RAIF (ar.)-samilostan,blag,dobroćudan
 • RAMADAN (ar.)-Ramazan
 • RAMIZ (ar.)-okretan,figurativno se izražava
 • RASIM (ar.)-pisar,biljeznik,crtac
 • RASID (ar.)-na pravome putu,pravovjeran,razborit
 • REDŽEP (ar.)-redžeb,(sedmi mjesec)
 • REDŽA (ar.)-nada,očekivanje
 • REDŽIB (ar.)-koji uvažava-postuje
 • REFIK (ar.)-pratilac,saputnik,prijatelj
 • REIF (ar.)-milostiv,blag,dobrodušan
 • REJHAN (ar.)-mirisna biljka
 • REMZIJA (ar.)-figurativan,simboličan
 • REŠAD (ar.)-ispravnost,razboritost,spoznaja
 • REUF (ar.)-milostan,saosjećajan,blag
 • REZAK (ar.)-hranitelj,opskrbljivac
 • RIFAT (ar.)-visok položaj , visost
 • RIJAD (ar.)-vježbanje,treniranje
 • RUSTEM, perz.)-jak,snažan,korpulentan
 • RUŽDIJA (ar.)-razborit,pravilan,ispravan

 • SABAHUDIN (ar.)-zora,osvit vjere
 • SABIT (ar.)-čvrst,jak,stabilan
 • SABRIJA (ar.)-strpljivost,suzdržavanje
 • SADIK (ar.)-iskren,istinit,vjeran
 • SAFET (ar.)-najbolji dio,elita ,jezgro, srž, bit
 • SAHIB (Ar.)-kolega,prijatelj,vlasnik
 • SAID (ar.)gospodar,glavar , koji obećava sreću
 • SAKIB (ar.)-prodoran,pronicav,ostar,čuven,poznat
 • SALIM,SALEM (ar.)-zdrav,čitav,potpun,pravilan
 • SALIH (ar.)-dobar,čestit,uredan,bogobojazan
 • SAMED (ar.)-prvak,koji podnosi glad i zeđ
 • SAMIR (ar.)-sagovornik ,večernji zabavljač,sijeldjija
 • SEAD (ar.)-sreća,dobar predznak,uspjeh
 • SEDAD (ar.)-ispravan,tačan
 • SEFER (ar.)-put,putovanje,zora
 • SEID (ar.)-sretan,blažen,uspješan
 • SEJFUDIN (ar.)-mač vjere,sablja.
 • SELIM (ar.)-zdrav,nepovrijeđen
 • SELVET (ar.)-utjeha,mir,zabava
 • SEMIN (ar.)-skupocjen,vrijedan,dragocjen
 • SEMIR (ar.)-koji se noću zabavlja ,nocobdija
 • SENAD (ar.)-oslonac,potporanj,stup
 • SIDIK (ar.)-iskren,pouzdan,istinoljubiv,pravedan
 • SIFET (ar.)-svojstvo,osobina
 • SINAN (ar.)-snaga,moć,sila
 • SUAD (ar.)-sretan,koji ima sreće
 • SULEJMAN (ar.)-mudrac,miroljubiv,

 • ŠABAN (ar.)-osmi mjesec
 • ŠAĆIR (ar.)-koji se Allahu često zahvaljuje
 • ŠAHIN (perz.)-soko
 • ŠEFIK (ar.)-saosjećajan,brizljiv ,nježan
 • ŠEFKET (ar.)-samilost,brižljivost,nježnost
 • ŠEMSO ,SEMSUDIN (ar.)-sunčevo svjetlo,zlato
 • ŠERIF (ar.)-ugledan,čestit,slavan,plemenit
 • ŠEVAl (ar.)-deveti mjesec
 • ŠUKRIJA (ar.)-koji se zahvaljuje,blagodaran ,

 • TAHIR (ar.)-čist,neporočan,nevin
 • TAIB (ar.)-pokajnik ,koji se kaje
 • TARIK (ar.)-koji kuca,udara,zvijezda Danica
 • TEUFIK (ar.)-pomoć od Allaha,

 • UZEJIR (st.hebr.)-pomoć

 • VAHDET (ar.)-biti jedan ,sam,samostalnost
 • VAHID (ar.)-jedinstven,neuporediv
 • VASIL (ar.)-koji spaja,povezuje
 • VEDAD (ar,)-ljubav,naklonost,prijateljstvo
 • VEHAB (ar.)-koji mnogo poklanja
 • VEHBIJA (ar.)-nadaren,darovit,talentovan
 • VEHID (ar.)-jedinac sin,jedinstven,usamljen
 • VELIJA (ar.)-prijatelj,pristalica,učenik
 • VILDAN (ar.)-novorođenčad,djeca,dječaci

 • ZAFER (ar.)-pobjeda,trijumf
 • ZAHIR (ar.)-vidljiv,ispoljava osjećaje,očit
 • ZAID (ar.)-koji se povećava,raste
 • ZAIM (ar,)-vođa,starješina,predvodnik
 • ZAKIR (ar.)-onaj koji se sjeća
 • ZARIF (ar.)lijep.ljubak,okretan,dosjetljiv,pametan
 • ZEHRUDIN (ar.)-cvijeće vjere
 • ZEJNUDIN (ar.)-ukras,nakit vjere
 • ZEKERIJAH (ar.)-onaj koji se sjeća Boga
 • ZIJAD (ar.)-mnogo,iznad svega,suviše
 • ZIKRET (ar.)-uspomena,sjećanje,slav

 

 

Ženska imena
 
 • ADIBA (ar.)-priređivačica gozbe,domaćica
 • ADILA (ar.)-pravedna,poštena
 • ADVIJA (ar.)-brza,hitra
 • AIDA (ar.)-povratnica ,posjetilac , gost
 • AIŠA (ar.)-živa,postojana,koja udobno živi
 • AJLA (tur.)-mjesečinom obasjana
 • ALEMA,ALMASA,ALMIRA,AMELA,AMILA,AMIRA,AMRA imaju isto značenje kao i muška
 • ANESA -vidi muška imena
 • ANIDA (ar.)-uporna,tvrdoglava,svojevoljna
 • ANISA (ar.)-dobrodušna,mlada žena
 • ARIFA (ar.)-razborita,oštra,upućena
 • ASIFA (ar.)-tužna ,osjetljiva
 • ASIJA (ar.)-liječnica,stub,temelj
 • AZEMINA (ar.)-pouzdana,sigurna , vjerna
 • AZIRA (ar.)-pomagačica , zaštitnica
 • AZRA (ar.)-djevica,nevina i čista djevojka ,

 • BAHRA (ar.)-bazen,jezerce,ribnjak
 • BEHARA (Ar.-per.)-proljeće , proljetni cvat voća.
 • BEHIJA (ar.)lijepa , ljupka , otmena
 • BEJDA (ar)čistina,bjelina,svjetlo dana
 • BELKISA-Etimologija nejasna
 • BELMA (ar,)-noć prvog mjeseca
 • BERINA (ar.)-gornji,najviši,najbolji
 • BESIMA (ar.)-nasmijana,vesela.

 • DEVLA (ar.)-položaj,sudbina,slava
 • DINA (ar.)-poslušnost,dugotrajna kiša,

 • DŽANA (ar.)-duša , život
 • DŽEMILA (ar.)-lijepa,krasna,dražesna,ljupka
 • DŽEVDETA (ar.)-dobrota , izvršnost

 • ĐULA (ar.)-cvijet , ruža ,

 • EDIBA,(ar.)-Odgojena,vaspitana,književnica,obrazovana
 • EMINA (ar.)povjerljiva,pouzdana , sigurna , vjerna
 • ENESA (ar.)-društvena , prijazna
 • ESMA (ar.)-najuzvišenija,najplemenitijeg karaktera ,

 • FADILA (ar.)-izvrsna ,istaknuta , zaslužna , kreposna
 • FAHIMA (ar.)-koja razumije ,shvaća , pametna
 • FATIMA (ar,)-ona koja odbija dijete od dojenja
 • FEHIMA -veoma pametna , razborita , bistra , inteligentna
 • FERIDA (ar.)-skupocjeni dragulj, izvanredna
 • FIKRETA (ar,)-misao , ideja , pojam , utisak ,

 • HABIBA (ar,)-draga ,voljena
 • HATIDŽA (ar.)-nedonošće,prije vremena rođeno
 • HAFIZA (ar.)-zaštitnica Kur`ana,zna ga na pamet
 • HAJRIJA (ar.)-dobrotvorna , milosrdna , darežljiva
 • HALIDA (ar)-trajna,krepka,snažna , čila
 • HALILA (ar.)-vjerna prijateljica,simpatizer,koplje
 • HALIMA (ar.)-blaga,dobroćudna,uviđavna,pažljiva
 • HAMIDA (ar.)-koja je Allahu zahvalna
 • HANIFA (ar.)-pravovjerna,iskrena,nevina
 • HANIJA (ar.)-nježna , brižljiva majka
 • HANKA (ar.)-razumijevanje,iskusna pametna žena
 • HASIBA (ar.)-cijenjena,postovana , uvažena
 • HASNA (ar.)-lijepa žena,krasnotica
 • HASIMA(ar.)-koja spor razriješava
 • HAZIRA (ar.)-oprezna,spremna,gotova
 • HUSNA (ar.)-ljepota,izvrsnost,cari,vrlina,

 • IFETA (ar.)-nevinost,čednost,čistota
 • IZETA (ar.)-moć , sila , utjecaj ,

 • JASMINA (Ar.)-cvijet jasmina,proljeće

 • KADIRA (ar.)-koja je kadra, sposobna
 • KANITA (ar,)-poslušna,pokorna Bogu,koja klanja
 • KERIMA (ar.)-plemenita , velikodušna , milostiva ,

 • LAMIJA (ar.)-sjajna,svijetla, blistava
 • LATIFA (ar.)-fina,nježna , blaga
 • LEJLA (ar.)-noć,veče

 • MAHIRA (ar.)-vješta,okretna
 • MAIDA (ar.)-sto sa gozbom,trpeza,jelo
 • MEBRURA (ar.)-dobra,od Boga primljena
 • MEDIHA (ar.)-pohvalna,hvale vrijedna
 • MEDINA (ar.)-zadužena , obavezna , dužnica
 • MEJRA (Semantika nejasna)
 • MEMSUDA (Ar,)-čvrsta , jaka , solidna
 • MIHRA (ar.)-ljubav , sunce
 • MINA,-Semantika nepoznata
 • MIRSADA-pogledaj Mirsad
 • MUBERA (ar.)-dobro djelo, dobročiniteljstvo
 • MUFIDA (ar.)-korisna , unosna , probitačna
 • MUJESIRA (ar.)-koja olakšava
 • MUNIBA (ar,)-pokajnica
 • MUNIRA (ar)-sjajna,blistava svijetla.
 • MURADIFA (ar.)-partnerka
 • MURISA (ar.)-ona koja ostavlja nešto u nasljijeđe
 • MUVEDETA (ar.)-voljena,zeljena,ljubljena
 • MUZAFERA (ar.)-koja uspijeva,pobjedonosna

 • NADIJA (ar.)-darežljiva,orosena , svježa
 • NADIRA (ar.)-rijetka,neobična , izvrsna , skupocjena
 • NAIMA (ar.)-mekana , nježna ,fina
 • NASIHA (ar.)-čista,vjerna ,odana
 • NAZA (ar,)-nježnost,blaženstvo , -ugodnost
 • NAZMIJA (ar.)poetična,pjesnički obdarena
 • NEDZADA (ar.)-hrabrost , smjelost
 • NEFISA (ar.)-dragocjena,tražena , dopadljiva
 • NESIBA (ar)-poznata porijekla,iz fine porodice
 • NUSRETA (Ar)-pomoć,pobjeda ,

 • RABIJA (ar.)-proljeće,proljetna kiša
 • RAHIMA (ar.)-milostiva,sažaljiva,suosjećajna
 • RAMIZA (ar.)-koja se simbolički izražava
 • RASIMA (ar.)-pisačica,slikarka
 • RAZIJA (ar.)-zadovoljna , saglasna
 • REFIJA (ar,)-visoka,uzvišena , nježna
 • REFIKA (ar.)-saputnica , drugarica
 • REMIZA -(Ar.)-ugledna , cijenjena , poštovana
 • REMZIJA (simbolična , figurativna
 • REŠIDA -(Ar)-koja ide pravim putem,

 • SABAHETA (ar.)ljepota , krasota , ljupkost
 • SABIHA (ar.)-očita,svježa , jasna , nova
 • SAFA (ar.)-bistrina, vedrina
 • SAHIBA (ar.)-kolegica , prijateljica , vlasnica
 • SAIDA (ar.)-poglavarka ,koja obećava sreću
 • SAIMA (ar.)-koja posti,apstinira
 • SALIHA (ar.)-dobra ,čestita , uredna
 • SALIMA (ar.)-zdrava , potpuna
 • SAMIRA (ar.)-koja noću sijeli , sagovornica
 • SEIDA (ar.)-sretna , blažena , uspješna
 • SELMA (ar.0-mir , sigurnost
 • SENIJA (ar.)-visoka , uzvišena , blistava
 • SIDIKA (ar.)-veoma , iskrena , pouzdana
 • SUADA (ar.)-sretna , koja ima sreće ,

 • ŠEFIKA (ar.)-suosjećajna ,sažaljiva , ljubazna
 • ŠEJLA (ar.)-primorski bor
 • ŠERIFA (ar.)-ugledna , poznata , slavna
 • ŠEVKETA (ar) moć , sila žestina
 • ŠUKRIJA (ar.)-koja se zahvaljuje ,
 • TAHIRA (ar.)-čista ,neporočna , nevina
 • TAIBA (ar) pokajnica , koja se kaje ,

 • VAHIDA (ar,)-jedna , sama , jedinstvena
 • VALIDA (ar.)-majka, porodilja
 • VELIDA,(ar.)-novorođenče,ćerka,

 • ZAHIDA (ar.)-pobožna,umjerena , skromna
 • ZAHIRA (ar.)-vidljiva,očita , jasna
 • ZAKIRA (ar.)-koja često spominje Boga,Koja pamti
 • ZEHRA (ar.)-žena svijetla lica
 • ZEJNA (ar.0-ljepota , krasota , ukras
 • ZIBA (ar.)-lijepa , divna , nagizdana
 • ZIKRA (ar.)-sjećanje , uspomena
 • ZINETA (ar.)-nakit , ukras , ornament
 • ZUHRA (ar.)-blago, opskrba , doprinos
 • ZUMRETA (ar.)-skupina , grupa , kategorija


Početak stranice na vrh stranice